خمیر هزارلا 8743534150

 تهیه خمیر هزارلا برای شیرینی های خوشمز شما

خمیر هزارلا خمیری فرانسوی بوده که امروزه در همه جای دنیا از آن برای پخت چندین مدل شیرینی و نان مغزدار و همچنین چند ساندویچ استفاده می شود. خمیر هزارلا برای شیرینی زبان، خمیر هزارلا برای شیرینی ناپلئونی و غیره استفاده می شود و نکاتی دارد که در ادامه بیان شده است. خمیر هزارلا از …

 تهیه خمیر هزارلا برای شیرینی های خوشمز شما ادامه مطلب »